జత కట్టించొచ్చు

              జీవాల కాపలదారులు మార్చి నెలలో ఆచరించవలసిన పద్ధతుల గురించి పశువైద్యులు అందిస్తున్న సూచనలు. వీటిని పాటించడం వల్ల జీవాలు ఎదుర్కొనే వివిధ సమస్యలను నివారించడంతో పాటు అధిక లాభాలు పొందవచ్చు. ఈ సూచనలను ఆయా ప్రాంతాలకు, పరిస్థితులకు అనుకూలంగా పాటించడం మంచిది.

– మార్చి నెలలో పిల్లలు మూడు నెలలు నిండితే తల్లుల నుంచి వేరు చేయాలి.

– గాలికుంటు వ్యాధి నివారణకు టీకాలిచ్చి ఆరునెలలైతే మళ్ళీ టీకాలిప్పించాలి.

– గొర్రెలు, మేకల్లో నట్టల్ని పరీక్షించాలి. నట్టల నివారణ కషాయాలు తాగించవచ్చు.

– పిడుదులు, గోమార్లు లేకుండా మందులు ఉపయోగించాలి. లేదా గొర్రెల్ని మందు కలిపిన నీళ్ళల్లో తడిపి తీయాలి.

– పిల్లల్లో డయేరియా, త్వరగా పెరగక పోవడం, ఇతర వ్యాధి లక్షణాల గురించి పరిశీలించాలి.

– అమ్మతల్లి వ్యాధి నిరోధక టీకాల్ని వేయించాలి.

– జత కట్టించడం చేయవచ్చు.

– ఉన్ని ఇచ్చే గొర్రెల్లో, ఉన్ని కత్తిరించాలి.

– ఈ నెల నుండి వేసవి మొదలవుతుంది. బీడు భూముల్లో మేత తగ్గిపోవచ్చు. అప్పుడు షెడ్డులో అదనంగా ఎండుమేత, సైలేజీ, దాణా ఇవ్వాలి. పచ్చిమేత ఎక్కువగా ఉంటే, ఎండు మేతగా నిలువ చేయాలి.

Credits : www.prajasakti.com

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *